Czy warto inwestować w nieruchomości komercyjne

Czy warto inwestować w nieruchomości komercyjne

Światowy kryzys gospodarczy na pewien czas powstrzymał niektóre rodzaje inwestycji, można w tym segmencie wymienić też wiele rodzajów nieruchomości komercyjnych, zwłaszcza położonych poza centrami wielkich miast. Po prostu inwestorzy nie byli pewni, czy nakłady finansowe poniesione na tego rodzaju nieruchomości mają szanse zwrotu, ponadto nie było wiadomo, jak nasza gospodarka zachowa się podczas kryzysu nie tylko gospodarczego, ale też i finansowego. Okazało się jednak, że nasza gospodarka radzi sobie w tych kryzysowych czasach stosunkowo nieźle, kolejnym czynnikiem jest niepewność na giełdzie, gdzie od dłuższego już czasu notowane są znaczne spadki większości spółek. Tak więc okoliczności te sprzyjają inwestowaniu w nieruchomości komercyjne, typu zajazdy, hotele czy obiekty handlowe, położone w atrakcyjnych turystycznie miejscowościach. Dodatkowym aspektem zachęcającym inwestorów do nabywania tego rodzaju nieruchomości jest fakt, że ceny ogromnej większości takich nieruchomości znacznie spadły, niektóre są nawet poniżej – obiektywnie licząc – nominalnej wartości. Tak więc od około 2 lat widzimy zwiększenie się na rynku ilości transakcji, gdzie nieruchomości komercyjne zmieniają swojego właściciela – jak przewidują analitycy, z roku na rok coraz więcej chętnych będzie na zakup takich nieruchomości.