Nieruchomość zbudowana na terenach zalewowych

Nieruchomość zbudowana na terenach zalewowych

Powtarzające się od kilku lat powodzie i podtopienia w wielu rejonach naszego kraju postawiły znak zapytania, czy należy budować domy mieszkalne na terenach tak zwanych zalewowych, czyli położonych nisko oraz w dolinie rzek czy strumieni, które często wylewają. W tej kwestii toczy się od lat spór: z jednej strony są chętni ciągle do kupowania działek położonych na tych terenach i budowania tam domów – głównym motywem jest tu niska cena takich nieruchomości. Z drugiej zaś strony specjaliści budowlani i nie tylko – odradzają tego rodzaju inwestycje, jako nieopłacalne w dłuższym terminie czasowym, a więc konieczność odnawiania domów po podtopieniach, koszty remontu albo też konieczność – po iluś tam latach podtopień – rozebrania budynku. Jeśli już ktoś decyduje się na budowę domu na tego rodzaju terenach zagrożonych podtopieniami, powinien stosować kilka podstawowych zasad, aby uchronić swoja nieruchomość przed niszczeniem jej powodzią lub przynajmniej zminimalizować powstanie szkód. Na pewno odradzane jest budowanie na takim terenie domów podpiwniczonych, jeśli jednak ktoś decyduje się na taki wariant, bezwzględnie należy wykonać tak zwaną ciężką hydroizolację, czyli dokładnie odizolowanie ścian piwnicy od podłoża. Jeśli okazuje się, że woda wlewa się na parter podczas podtopień, warto byłoby postawić dom mieszkalny, jak tez budynki gospodarcze na specjalnym rodzaju rusztowania z betonu – zapewni to bezpieczeństwo mieszkańcom i zapobiegnie większym stratom.