Poddasze jako ważny element nieruchomości

Poddasze jako ważny element nieruchomości

W bardzo wielu budynkach jednorodzinnych poddasze jest miejscem niedocenianym, pełni ono często rolę strychy i składowiska na różne przedmioty obecnie nieprzydatne. Dopiero w momencie, kiedy na przykład powiększa się rodzina czy też zajdzie potrzeba przygotowania nowej przestrzeni dla odwiedzających nas gości, poddasze może okazać się miejscem bardzo przydatnym do ciekawego zagospodarowania. Bardzo wiele domów, w tym również przedwojennych, ze spadzistymi dachami, posiada poddasza niezagospodarowane – na wsi nie było takiej potrzeby, gdyż wszelkie narzędzia miały swoje miejsce w budynkach gospodarczych. Kupując na przykład przedwojenny dom na wsi, na Mazurach – staniemy na pewno przed decyzja, czy zagospodarować poddasze. Ogromna większość nowych nabywców tego rodzaju nieruchomości decyduje się na adaptacje poddasza domu jako miejsca, gdzie można ulokować gości (sypialnie) czy też zrobienie tam dużego pomieszczenia służącego jako pokój do zabaw dziecięcych czy też pracownia. Na pewno właściwe zagospodarowanie poddasza domu zapewni też lepszą termoizolacyjność domu, poprzez bowiem wykonanie ocieplenia strychu cieplej będzie w całym domu, nie mówiąc już o nowych, uzyskanych do użytku pomieszczeniach. Obecne możliwości techniczne pozwolą na bardzo ciekawe aranżacje takiej przestrzeni mieszkalnej, pozyskanej z poddasza domu. W wielu miastach, gdzie znajdują się liczne kamienice przedwojenne o dość wysokich strychach, przy okazji remontu dachu zarządca nieruchomości przystosowuje poddasze do zamieszkania, wykonując na tej przestrzeni bardzo ciekawe lokale mieszkalne, często 2 poziomowe.