Rodzaje nieruchomości w polskim systemie prawnym

Rodzaje nieruchomości w polskim systemie prawnym

Na rynku mamy wiele nieruchomości, które możemy zakupić. W świetle prawa wyróżnia się trzy rodzaje nieruchomości. Pierwszy z nich to tzw. gruntowe. Są to nieruchomości odrębne od reszty. Są to grunty na, których można wybudować dom lub inne pomieszczenie. Drugi rodzaj nieruchomości to budynkowe. Są to nieruchomości przez nas zakupione, które już stały na określonych gruntach. Ostatni rodzaj nieruchomości wyszczególnionych w naszym prawie to nieruchomości stanowiące część budynków. To jaką nieruchomość kupimy zależy od tego na co ją przeznaczymy. Na pewno każda z nich jeżeli staniemy się właścicielami ma swą hipotekę i swój wpis do księgi wieczystej. Dzięki temu będziemy wiedzieć i będziemy mieć pewność, że dany lokal czy grunt należy tylko do nas. Poprzez posiadanie hipoteki możemy ubiegać się o kredyt co pozwoli nam na rozbudowę naszej nabytej nieruchomości. Jest to bardzo ważne zwłaszcza dla osób, które chcą wyremontować swój kupiony dom lub też otworzyć swą działalność gospodarczą właśnie pod taką nieruchomość. Kolejne dodatkowe pieniądze na pewno w tym pomogą. Trzeba jednak wiedzieć jaką nieruchomość potrzebujemy oraz to czy chcemy ją kupić za gotówkę czy za kredyt o jaki będziemy ubiegać się w banku. Musimy jednak wiedzieć, że kredyt w banku na naszą nieruchomość powoduję, że do momentu jego spłaty to bank jest pełnoprawnym właścicielem naszego nabytego lokalu. I wówczas dopiero po spłacie to my zostajemy jego właściecielami. A do tego momentu w razie nie spłacania rat bank może odebrać nam naszą nabyta nieruchomość.