Rozbudowa domu – czy jest potrzebne zezwolenie

Rozbudowa domu – czy jest potrzebne zezwolenie

Są sytuacje, kiedy obecnie zajmowany dom nie spełnia wszystkich wymogów, dochodzimy do wniosku, że można by wykonać jego przebudowę, aby było w nim wygodniej mieszkać albo chociażby dlatego, że jest już odrobinę za ciasny. Warto w takiej sytuacji zabezpieczyć się, aby potem ktoś nie doniósł, że stosujemy samowolę budowlaną i trzeba będzie wszystko przerabiać na stan sprzed rozbudowy. Okazuje się bowiem, że większość czynności, związanych z rozbudowa domu już istniejącego, wymaga wydania decyzji ze strony nadzoru budowlanego podobnej, jaką musieliśmy uzyskać w momencie planowania danej inwestycji – budowę naszej wymarzonej nieruchomości. Tak więc niezbędne będzie sporządzenie technicznej ekspertyzy, oczywiście przez osobę do tego uprawnioną, już istniejącej konstrukcji naszego budynku. W dokumentacji należy koniecznie zawrzeć opis podłoża, na jakim jest dom postawiony, należy też dokładnie sprecyzować, jakie elementy budynku będą rozbudowane, przekształcone albo jakie elementy zostaną dobudowane. Nasz wniosek o rozbudowę nieruchomości będzie sprawdzany według wymogów sztuki budowlanej, jeśli zaś okaże się, że są w nim jakieś niejasności, zostaniemy wezwani do usunięcia braków albo uzupełnienia dokumentacji. Jeśli okaże się na przykład, że miejsce, gdzie znajduje się nasza nieruchomość, nie jest objęte planem zagospodarowania przestrzennego, musimy dodatkowo uzyskać w urzędzie gminy albo tez miasta dodatkową decyzję, która będzie dotyczyła warunków zabudowy – w tym przypadku procedura będzie identyczna jak w chwili rozpoczynania właściwej budowy.