Sprzedaż działki – krok po kroku

Sprzedaż działki – krok po kroku

Decydując się na sprzedaż działki, obojętnie od jej przeznaczenia, należy wykonać szereg czynności, aby doprowadzić sprawę do szczęśliwego finału. Na pewno pierwszym krokiem będzie szerokie reklamowanie naszej oferty, zawierającej dobrej jakości zdjęcia i szeroki opis nieruchomości. Już podczas prezentowania działki osobom zainteresowanym eksponujmy wszystkie jej walory, jednak nie ukrywajmy wad, jakie działka posiada – jeżeli takie są. Dobrze mieć już na etapie pokazywania działki zgromadzone wszystkie dokumenty związane z tą nieruchomością, a więc wypis z ksiąg wieczystych, akt własności, wypis z rejestru gruntów oraz ewentualne dane dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego na tym terenie. Po ustaleniu ceny, jeśli jest osoba zdecydowana na kupno naszej nieruchomości, można przystąpić do spisania umowy przedwstępnej sprzedaży. W umowie takiej, poza zawarciem wszystkich podstawowych danych, będzie wzmianka o zadatkowaniu działki, określony będzie termin transakcji końcowej i wpisana cena całkowita sprzedaży nieruchomości. Zadatek ustala się zwyczajowo na poziomie 10 procent ceny nieruchomości (już wynegocjowanej), jednak nie ma reguły w tej kwestii. Jeśli zdecydujemy się wspólnie – z kupującym – na wybór konkretnego notariusza, tam dowiemy się, jakie dokładnie dokumenty obie strony musza dostarczyć do kancelarii notarialnej, ustalamy tez termin ostatecznej transakcji.