Wrocław – dynamiczny wzrost nowych inwestycji

Wrocław – dynamiczny wzrost nowych inwestycji

Chociaż w wielu miejscach naszego kraju, w związku z obserwowanym spowolnieniem gospodarczym, odnotowuje się spadek różnego rodzaju inwestycji, to jednak są i miasta, gdzie znakomicie rozwija się rynek nowych nieruchomości. Do takich miast z pewnością możemy zaliczyć Wrocław, gdzie powstaje chyba największa ilość budynków mieszkalnych. Związane jest to na pewno z szybkim rozwojem w tym mieście gospodarki, realizowanych jest wiele inwestycji, co przyciąga do miasta różnych profesji pracowników, a to z kolei sprzyja budownictwu mieszkaniowemu. Ostatnio realizowane są w tym mieście dwa wielkie projekty budowlane, są to Wrocławskie promenady oraz Olimpia Port. Na obu tych osiedlach realizowana jest niezwykle ciekawa architektura, można śmiało powiedzieć, że unikatowa w skali naszego kraju. Poszczególne osiedla na w tych dzielnicach będą tak zaprojektowane i wykonane, że każde z nich będzie jakby integralnym miasteczkiem, zawierającym w sobie wszystkie elementy infrastruktury, konieczne dla prawidłowego i wygodnego funkcjonowania różnego rodzaju elementów, jak usługi, sfera kulturalna czy oświatowa. Innowacja na tych osiedlach będzie niezwykłe zróżnicowanie architektoniczne – obok wielkich, monumentalnych wręcz budowli są realizowane budynki niewielkie, jednak o ciekawym charakterze architektonicznym – a wszystko bogato ozdobione zielenią i ciekawymi formami architektonicznymi.