Architektura charakterna, działania

W czasie realizacji projektów architekta Konstantyna Wojciechowskiego, poświęcono większą uwagę kaplicy znajdującej się po lewej stronie prezbiterium. Owa kaplica była jednocześnie symetryczna do Zakrystii, oddzielona murem od poprzecznej nawy oraz można było do niej wejść poprzez dwie pary drzwi (jedne ze strony prezbiterium, drugie zewnętrzne). Architekt pomyślał aby kaplicę oddzielić od nawy grubym murem, przy którym od wewnątrz kaplico zaznaczono miejsce na chór średniej wielkości. Od takiego chóru poprowadzone zostały kręte schody, jakie oddały cały charakter architektonicznej budowli. W obecnym miejscu mamy wejście do katedry, jednak początkowo w tamtym punkcie od nawy poprzecznej umieszczona była kopia Obrazu Jasnogórskiego, którą widzieliśmy z perspektywy nawy bocznej. Obecny portal w stylu neogotyckim prowadzi do kaplicy i drzwi zaprojektowanych przez architekta Stanisława Pospieszalskiego, który był twórcą powojennych czasów i zbudował katedrę, zaprojektował wnętrze w latach około 50-tych. Inne działania w czasie budowy dotyczyły poleceń proboszcza Wróblewskiego, które dotyczyły oddzielenia ścianą z desek część użytkowaną dla kultu, od będącego w trakcie budowy korpusu nawowego. Ks. Antoni Godziszewski przejął obowiązki budowy, i włączał się w działania artystyczno-budowlane.