Architektura kościoła neogotyckiego

Możemy wymienić kilka rodzajów budowli sakralnych, które sprawdziły się od lat np. w mieście Częstochowy. Wybudowano tam m. in. kościół św. Zygmunta, który przykuwa uwagę ludzi, jednak w czasach XIX miasto zaczęło się dość rozrastać a ludzie ledwie mieścili się w jego wnętrzu. Wtedy pomyślano nad rozbudową owego obiektu sakralnego św. Barbary, obejmującej zachodnie części parafii św. Zygmunta. Architektura kościołów w Częstochowie nie poprzestała jednak na tym, gdyż zechciano w 1892 roku wybudować świątynię parafialna jako katedrę w stylu neogotyckim, co wzbudziło podziw, oraz przerosło zachwyt kościołem św. Zygmunta i jego budynku parafialnego zbudowanego białego kamienia. Architektura kościoła neogotyckiego została zaprojektowana przez architekta Karola Kozłowskiego. Uważano, że na rozbudowę kościoła św. Zygmunta nie ma już miejsca i dlatego plac przy ulicy Krakowskiej przeznaczono na budownictwo Katedry Świętej Rodziny. Później owa Katedra stała się archikatedrą, gdzie w pierwotnym projekcie była kościołem parafialnym. W roku 1917 cały proces budowy nowego kościoła realizowane były wedle działań parafii św. Zygmunta, tak więc wszystko miało ze sobą powiązania. Od czego zaczęto, tak zawsze kościół św. Zygmunta towarzyszył podczas realizacji. Projekt Konstantego Wojciechowskiego architekta XIX wieku, został ukończony w 1900 roku, kiedy to stworzył późne ostatnie dzieło.