Architektura, plan Amenhotepa

Cały zespół zewnętrznych pomieszczeń sakralnych oaz cały plan pierwotny obejmował salę hipostylową. Znalazł się i tam pokój narodzin Amenhotepa, pułap podpierają trzy kolumny papirusowe, a ściana zachodnia dekorowana jest w trzech poziomych pasach słynną kompozycją wyobrażającą poszczególne fazy narodzin króla. Budowniczy wzniósł tę świątynię na solidnym podmurowaniu kamiennym. Przed salą hipostylową, od strony północnej, rozpoczęto stawiać pylon, ale król w pewnym momencie zmienił plan. Rozkazał następnie zbudować przed świątynią szerszy od jego głównego masywu podwórzec , otoczony z trzech stron podwójnym portykiem o kapitelach kolumn imitujących zamknięte pąki papirusu. Przerzucono więc budowę pylonu przed obszerny dziedziniec, ale to już znaczniej monumentalne założenie Świątyni nie zadowoliło władcy, który postanowił na koniec przed pylonem wznieść kolumnę o dwóch szeregach składających z siedmiu na 16 metrów kolumn, zwieńczonych kapitelami o kształcie otwartych kielichów kwiatu. Być może że z obu stron tej kolumnady wzniósł się niski murek odgraniczający jej architekturę od otoczenia. Kolumnada ta była jednak prawdopodobnie monumentalnym przedłużeniem wiodącej do świątyni alei sfinksów. Wszystkie pozostałości budowli tamtego okresu, możemy poznawać na historii sztuki, gdzie przykładem jest owa tematyka.