Architektura, projekty Wojciechowskiego

Zanim poprzedni architekci stali się popularni i wybitni, przechodzili swoje doświadczenia tworząc pierwsze dzieła budowlane. Dlatego Konstanty Wojciechowski nie miał inaczej i zanim stał się budowniczym diecezji Kujawsko – Kaliskiej, obejmującej Częstochowę, to najpierw kształcił się w tym kierunku zdobywając wszechstronne wykształcenie. Studiował architekturę w Szkole Sztuk Pięknych od 1861 r. w Warszawie. Fascynowała go również matematyka, którą podjął w stolicy, po czym przeniósł się do Petersburga i tam wszystko ukończył. Konstanty Wojciechowski dzięki pobytowi w Monachium oraz w Paryżu poznawał ciekawe osobowości, poza tym jako artysta kształtował swoją osobowość podziwiając piękne dzieła architektury gotyku europejskiego co wpisać mógł w swoją pamięć. Na pewno wszystko to przekładał na późniejsze działania i projekty, potrafił z miłości do przeszłości wtapiać w nowe budowle ducha historii. Sam pracował w Towarzystwie Opieki nad Zabytkami Przeszłości w Warszawie. Zaczym zajął się architekturą Archikatedry Świętej Rodziny, już za sobą miał takie budowle jak restauracja katedry we Wrocławiu, imponująca architektura kościoła w Kutnie czy inne kościoły, budowlę sanktuarium Matki Boskiej Anielskiej. Wszystkie te budowle miały architekturę stylu neogotyckiego, najulubieńszego przez artystę. Zastosował pojedyńcze style patriotyczne i charaktery neorenesansowe.