Budownictwo jako komunalne

Ja dobrze wiemy, większość dawnym obiektów pozostała do dzisiaj na naszych polskich terenach, które się ich nie wyparły. Jednak budownictwo komunalne stało się bardziej zabytkiem niż rzeczywistym przeznaczeniem, do którego służyło tylko przez pewien okres w przeszłości. Budownictwo jako komunalne związek miało z okresem wojennym, kiedy to podupadło wiele fabryk prosperujących dość dobrze. Jednak po wszystkich dość przykrych wydarzeniach nie było już czego odbudowywać nawet formalnie. Dlatego też stojące do dzisiaj nieco uszkodzone budownictwo nie jest wspierane przez ochronę, nie ma także organów, które mogły by je odnowić i przeznaczyć na nowe obiekty. To na pewno miałoby większe znaczenie i odżyłaby historia. Często budownictwo komunalne jest zapomniane przez nas szczególnie takie w gminach, wsiach. Świecące w świetle słońca stare fabryki są tego najlepszym przykładem, a dostępu najczęściej do ruin nie ma. Każdy an swój sposób może podziwiać dawne obiekty z czerwonej cegły, które niejednokrotnie są bardzo złego stanu wizualnego. Wszystko to jest spowodowane brakiem odnowienia opuszczonego budownictwa zakładowego, charakterystycznego opadającym tynkiem i ruiną dachu. Czasami zdarzają się osoby, które mogą na swoją własność wykupić działkę wraz z takim budynkiem, z czego odnowią sobie wszystko a nawet zamieszkają we wnętrzu.