Czy warto mieć świadectwo energetyczne budynku

Z roku na rok jako mieszkańcy naszego kraju doświadczamy stałego zjawiska, a więc stopniowego wzrostu poszczególnych nośników energii – dotyczy to zarówno energii elektrycznej, jak też i energii cieplnej – z każdym rokiem po prostu nasze rachunki za energię są sukcesywnie wyższe. Taki stan rzeczy powoduje, że staramy się w każdej dziedzinie życia tak postępować, stosować takie technologie, aby minimalizować zjawisko rosnących kosztów ogrzewania czy korzystania z różnych form energii – produkuje się coraz bardziej ekonomiczne samochody, a budowane obiekty są w coraz większym stopniu przystosowane do tego, aby potrzebowały jak najmniejszych ilości ciepła do ogrzania wnętrz. Dlatego też wszystkie budynki mieszkalne, poza domami jednorodzinnymi, od kilku lat już po ich wybudowaniu msza mieć swoje świadectwa energetyczne, a więc określony poziom ilości energii cieplnej, jaka jest niezbędna do utrzymania tam odpowiedniej temperatury. Jeśli dany budynek osiada dobre parametry w tym względzie, automatycznie podwyższa to jego wartość rynkowa, bowiem korzystanie z znajdujących się tam lokali mieszkalnych czy usługowych powoduje oszczędności w stosunku do budynków, których świadectwo energetyczne jest gorsze albo też tych, które takiego świadectwa w ogóle z jakichś względów nie posiadają, a więc na dobra sprawę nawet nie wiadomo, w jakim stopniu są te obiekty w sanie utrzymywać ciepło w swoich wnętrzach.