Dopłaty do kredytów mieszkaniowych

W przypadku kredytów mieszkaniowych mieliśmy do czynienia z rządowym programem o nazwie rodzina na swoim. Używamy czasu przeszłego, ponieważ program ten zakończył swoje działanie wraz z końcem ubiegłego roku. Na czym on polegał? Otóż rząd oferował dopłaty do odsetek rat kredytów mieszkaniowych wypłacane przez osiem pierwszych lat spłaty zaciągniętego zobowiązania. Kredyt był dostępny w wielu bankach komercyjnych, które podpisały odpowiednią umowę z instytucjami państwowymi. W zamian za dopłatę do rat banki obniżały swoje wymagania odnośnie zdolności kredytowej. Oczywiście projekt nakładał pewne obramowania na to, co można za kredyt zrobić i kto może z takowych kredytów preferencyjnych korzystać. Tak czy inaczej pomoc mogła dotyczyć dość szerokiego zakresu, jeżeli chodzi o cele kredytowania. Za kredyt z dopłatami państwa można było kupić mieszkanie lub dom zarówno nowe jak i używane. Można również było sfinansować budowę domu jednorodzinnego czy mieszkania w zabudowie wielorodzinnej. Poza tym kredyt z dopłatą mógł zostać przeznaczony na rozbudowę, nadbudowę lub przebudowę już istniejącej nieruchomości mieszkalnej oraz na przekształcenie nieruchomości o innym przeznaczeniu w nieruchomość mieszkalną. Tak czy inaczej program ten już nie funkcjonuje. Nie są przyjmowane nowe wnioski, a jedynie wypłacane dopłaty wynikające z wcześniej podpisanych umów.