Jak działa ubezpieczenie procesów budowlanych

Każdego roku publikowane są statystyki, dotyczące wypadków przy pracy w poszczególnych branżach i zawodach w naszym kraju – jak się okazuje, w budownictwie oraz w rolnictwie występuje od lat największa liczba wypadków przy pracy, w tym tych najgroźniejszych, a więc kończących się śmiercią lub kalectwem. Taka sytuacja sprawia, że każda firma budowlana, która podejmuje się realizacji danej inwestycji budowlanej, czy to z własnych środków, jak na przykład deweloperzy, czy też na zlecenie inwestora, jak przykładowo firma budująca nasz dom jednorodzinny, powinna pomyśleć o ubezpieczeniu procesów budowlanych. Jest to swojego rodzaju ubezpieczenie dodatkowe, które obejmuje w mniejszym stopniu ubezpieczenie życia i zdrowia pracowników budowlanych wykonujących dane zlecenie inwestycyjne, w większym stopniu bowiem działa takie ubezpieczenie w odniesieniu do samej inwestycji, zabezpieczając w zasadzie interesy zarówno wykonawcy, jak też i zleceniodawce danej inwestycji budowlanej. Jeśli bowiem będzie miała miejsce taka sytuacja, że w wyniku działania niekorzystnych zjawisk przyrody nastąpi katastrofa budowlana, poszkodowani zostaną zarówno właściciele firmy budowlanej realizującej ten obiekt, jak też i inwestor poniesie dotkliwe straty czy to w materiale budowlanym,, czy w sprzęcie będącym w jego posiadaniu.