Kredyty budowlane w przyszłości

Na rynku kredytów hipotecznych, a zatem również kredytów na budowę nieruchomości mieszkalnych zapowiadają się poważne zmiany. Od nowego roku ma wejść prawo regulujące zasady udzielania takowych kredytów przez banki. Będziemy mieli do czynienia z kilkoma ważnymi zmianami. Przede wszystkim będzie tu mowa o okresie kredytowania i wkładzie własnym. Zacznijmy od tego, że wprowadzona ma być górna granica okresu kredytowania na poziomie trzydziestu pięciu lat. Co więcej banki będą miały za zadanie polecać kredytobiorcom jeszcze krótszy okres. Znikną, zatem kredyty udzielane nawet na pięćdziesiąt lat. Kolejna sprawa to obowiązkowy wkład własny. Obecnie część banków oferuje kredyty na sto procent wartości inwestycji, a czasem na jeszcze wyższą kwotę. Od nowego roku wszystkie banki będą miały obowiązek żądać od swoich klientów minimalnego wkładu własnego na poziomie pięciu procent wartości inwestycji. To dopiero początek zmian. Do 2017 roku ma to być już minimalna kwota na poziomie dwudziestu procent wartości inwestycji. Oznacza to, że z kilka lat nie uda nam się kupić czy wybudować domu na kredyt bez posiadania dwudziestu procent jego wartości. Na koniec warto wspomnieć o ograniczeniu dostępu do kredytów w walutach obcych. Oznacza to, że kredyt w walutach obcych będzie mógł zaciągnąć klient, którego większość dochodów jest właśnie w takowej walucie.