Mieszkanie dla młodych – szansą dla deweloperów

W czasie obowiązywania w naszym kraju przez okres 8 lat programu Rodzina na swoim, z dobrodziejstwa, jaki było wsparcie budżetu państwa przy zakupie swojego pierwszego mieszkania skorzystało około 170 tysięcy rodzin i osób samotnych. Program w różnych okresach czasu cieszył się różnym powodzeniem, w zależności od towarzyszących okoliczności i udogodnień. Od kilkunastu miesięcy deweloperzy w naszym kraju mają coraz większe problemy z realizacja sprzedaży budowanych przez siebie mieszkań i domów, z uwagi głównie na fakt, że banki zaczęły stosować w praktyce poszczególne rekomendacje, wydawane przez Komisje Nadzoru Finansowego, które to rekomendacje narzucane bankom w pewien sposób możliwości manewru przy badaniu zdolności kredytowej swoich klientów. Pewną szansą dla deweloperów na polepszenie sprzedaży mieszkań jest program Mieszkanie dla młodych, którego wejście w życie zapowiadane jest na początek roku 2014. Założenia programu są takie, że obejmie on swoim działaniem ludzi młodych, do 35 roku życia, którzy zechcą kupić swoje pierwsze mieszkanie, a co jest dla deweloperów szczególnie krzepiące, to fakt, że z udogodnienia i skorzystania z dopłaty państwa do zakupu mieszkania zostaną objęte tylko lokale mieszkalne z rynku pierwotnego, a więc oferowane właśnie przez deweloperów – takie działanie ma stymulować rozwój budownictwa mieszkaniowego.