Pozwolenie na budowę

Kiedy chcemy budować własny dom, należy zacząć od pozwolenia na budowę? Przede wszystkim pada najczęściej pytanie, jak i gdzie je uzyskać? Należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Wydawane jest ono przez starostę. Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty. W razie jakichkolwiek wątpliwości, można udać się do urzędu miasta, aby uzyskać konieczne informacje, ewentualnie skontaktować się z nimi drogą telefoniczną. Pozwolenie będzie wydane, a wniosek rozpatrzony w określonym czasie, ale nie jest to długie oczekiwanie. Oczywiście, kolejno za wniosek i za pozwolenie należy uiścić opłatę. Jeśli wszystkie procedery wypadną pomyślnie nie mamy się, o co martwić. Zazwyczaj dzieje się tak, ze nikt nie staje nam na drodze do realizowania projektu, ponieważ nie ma problemu z budową, jeśli grunty są odpowiednie, a badania wypadną pomyślnie. Oczywiście, są obiekty, na których budowanie nie trzeba mieć pozwolenia, ale trzeba dokładniej dowiadywać się o to, jakie procedury obowiązują na takich obiektach. Oczywiście, jest to kolejna formalność, która wydaje nam się przeszkadzająca i niepotrzebna, ale zazwyczaj nie mamy się, o co martwić, ponieważ wnioski są rozpatrywane bardzo obiektywnie. Ponadto badany jest także grunt, czy jest odpowiedni pod budowę. Jeśli nie, to zaoszczędzimy sobie, chociaż kosztów, jakie ponieślibyśmy zaczynając budowę na nieodpowiednim gruncie.