Świątynia w Luksorze

Historyczna budowla, która przetrwała do naszych czasów w ruinach, jest istotnie piękna. Jest to świątynia Starożytnego Egiptu o specyficznym i wyjątkowym położeniu, tym bardziej, że w pobliżu rozprzestrzenia się rzeka Nilu. Dodatkowym urokiem są odbijające w rzece Nilu szczyty, których piękna nawet nie zakłócają nowoczesne hotele w niedalekim odcinku od południa i północy. Świątynia w Luksorze była kiedyś oczyszczana z gruzów, kiedy w tym samym czasie dość długo trwały też sumienne rozbiórki tamtych domostw arabskich. Miejsce to nigdy nie było zniszczone przez piaski pustyni, ponieważ Świątynia w Luksorze stabilnie stała na twardym gruncie, mule życiodajnej rzeki. Dlatego też nawet wzbudzało to zachwyt w czasie kiedy prace oczyszczające zaczęły postępować od 1880 r. Wszystko rozpoczął Francuz egiptolog Maspero, którego działania kontynuowane przez Grebauta, Daressy’ego, Legraina. Do dzisiaj trwają owe prace, natomiast w okresie Średniego Państwa na terenie Świątyni w Luksorze znajdował się tam również przybytek sakralny, składający się z elementów potem wbudowanych w późniejszą świątynię zwaną południowym harem Amona.Słynna postać Tomes III upiększał tak stolicę państwa na wschodnim brzegu Nilu, a reliktami działań budowlanych są wszystkie w Karnaku. Na południowym haremie Amona zbudował trójdzielną kaplicę dla przechowywania barek triady tebańskiej Amona, Mut, Chonsu.