Umowa o roboty budowlane – czy konieczna

Podejmując decyzje o tak poważnej inwestycji jak budowa swojego wymarzonego, wyśnionego domu jednorodzinnego, na pewno będziemy starali się powierzyć los tej inwestycji w najlepsze ręce, jeśli chodzi oczywiście o odpowiednia ekipę budowlana lub też kilka ekip, jeżeli zdecydujemy się na takie posunięcie, że poszczególne etapy prac budowlanych będą realizowały oddzielne ekipy specjalistów budowlanych w danych branżach. Praktykuje się sporządzanie wówczas umowy o roboty budowlane, jest to w sumie zbiór uzgodnień zawartych pomiędzy inwestorem a wykonawca, a więc przedstawicielem czy właścicielem firmy budowlanej, która zostaje zaangażowana do wykonania danej inwestycji na ustalonych z góry warunkach. W zasadzie żaden przepis nie nakłada obowiązku zawarcia pomiędzy stronami pisemnej umowy o roboty budowlane, jest to raczej praktyczny wzgląd, w celu uniknięcia ewentualnych nieporozumień pomiędzy stronami takiego porozumienia, na przykład w sytuacji, kiedy zawarta jest tylko umowa ustna i potem, w razie właśnie powstania sprzecznych relacji z obu stron takiego porozumienia, nie bardzo wiadomo, jakie były w rzeczywistości zawarte pomiędzy stronami ustalenia. Jeśli jakieś elementy nie są zapisane w umowie o roboty budowlane, wówczas spory są rozstrzygane w oparciu o aktualne przepisy kodeksu cywilnego.