Zyski, wycena nieruchomości

Jeśli chodzi o zyski oraz straty, należy skupić się na majątku rzeczoznawców, którzy rzetelnie prosperują w dziedzinie nieruchomości. Wtedy też określane są bardzo ważne wartości, wedle których wszystko funkcjonuje w miarę należycie. Mamy tutaj na myśli rodzaje tj. 1. wartości katastralne nieruchomości, 2. odtworzeniowe nieruchomości, 3. wartości rynkowe nieruchomości. Pierwsza z nich jest dostosowywana do nieruchomości, aby wszystko współgrało z obowiązującymi przepisami, i od podatku. Podobnie jest w wartości odtworzeniowej nieruchomości, która polega na ustalaniu jej do danej nieruchomości istniejącej lub będącej dopiero na projekcie. Czasami zdarza się, że przeznaczenie budynku nie jest zgodne z przepisami, dlatego wartość odtworzeniowa jest podmiotem do radzenia sobie z takimi sytuacjami. Dzięki temu obrót nieruchomości jest sprawniejszy i przynosi zyski. Musi jednak działać wedle przepisów. Wartość odtworzeniowa odnosi się do kosztów stopnia użytkowania. Trzecie wartość zwana rynkową nieruchomości istnieje dlatego, aby obrót nieruchomości istniał dalej, kontynuując wszelkie przedsięwzięcia. Dominuje tutaj cena nieruchomości, o jaką nie trzeba zbytnio się wysilać na rynku. Owa cena określana jest za pomocą wszelkich transakcji o wartości cen, pod warunkiem, że spełnia się przepisy i ustawy.