otwieranie zamków samochodowych

Wydzierżawienie własnej nieruchomości

Wydzierżawienie własnej nieruchomości

Na gruncie prawa cywilnego, które reguluje kwestie związane z nieruchomościami i prawem własności, funkcjonuje pojęcie dzierżawy. Dzierżawa dotyczy nieruchomości gruntowych o różnym przeznaczeniu. Wydzierżawić można wszystkie rodzaje nieruchomości terenowych, zarówno nieruchomości leśne, jak i nieruchomości pod zabudowę mieszkalną. Dzierżawa polega