1

2

3

4

5

 

Znaczenie pogody dla branży budowlanej

Na działalność w każdej branży i na to, jakie dana firma osiąga wyniki, mają wpływ najrozmaitsze czynniki. Można je z grubsza podzielić na te, na które firma ma wpływ, oraz na te, które wpływają na firmę, ale w żaden sposób przedsiębiorstwo nie jest w stanie kontrolować tychże czynników. Do tych pierwszych należy z pewnością to, ilu ludzi zatrudnić, jak się rozwijać, co i kiedy wytwarzać, jakiś środków używać, gdzie i jakich klientów zdobywać. Do drugich należą takie rzeczy, jak ogólna koniunktura w gospodarce światowej, mająca zawsze, wcześniej, czy później, odbicie w wynikach firmy, rozwój konkurencji i warunki obiektywne, takie jak pogoda. Szczególnie ten ostatni czynnik ma w niektórych branżach istotne znaczenie i może sprawić, że rok będzie udany, bądź nie. Do takich branż należy budownictwo. Jego wyniki są skorelowane z pogodą. Już nawet nie mówiąc o ekstremalnych, wyjątkowych wydarzeniach, typu trzęsienie ziemi, ogromna wichura, czy powódź . Te mniej groźne czynniki, takie jak długa ostra zima, nagle, Continue reading “Znaczenie pogody dla branży budowlanej” »

Wahania cen materiałów

Ogólna koniunktura na świecie w obecnym globalnym świecie ma wpływ na gospodarkę każdego kraju, który ma otwarte granice na wymianę handlową z innymi państwami. Działa to na zasadzie naczyń połączonych – jeśli gdzieś zaczyna się kryzys, odczuwają to często państwa na drugim krańcu świata. Bo firmy, które eksportowały do danego kraju muszą ograniczać produkcję, oszczędzać, często nawet zwalniać pracowników. To wszystko niekorzystnie wpływa na całą gospodarkę. Branże takie jak budownictwo czy motoryzacja są przykładami działalności bardzo wrażliwych na takie fluktuacje. Każde wahanie cen materiałów, które nie zawsze produkowane są w danym kraju powoduje, że sytuacja staje się mnie przewidywalna i firmy budowlane muszą zastanawiać się, czy ma to charakter przejściowy i nie będzie miało wpływu na firmę, czy raczej trwały i wtedy trzeba to uwzględnić w działaniu firmy. Ma to bezpośredni wpływ na ceny oferowanych budynków, liczbę ludzi jaką można zatrudnić i to co firma będzie robić z nadwyżkami finansowymi. Przewidując kryzys, pieniądze będą raczej trzymane na lokatach, Continue reading “Wahania cen materiałów” »

Nowe osiedla deweloperskie

Wraz z rozwojem społeczeństwa, wzrostem jego dobrobytu, rosną też jego potrzeby i aspiracje. To co wystarczało do tej pory, staje się standardem i potrzeba jest sięgania dalej. Ta tendencja jest też widoczna w budownictwie mieszkaniowym. Ludziom, którym podnosi się standard życia, przestaje z czasem starczać budownictwo z wielkiej płyty, jakie było dominujące w Polsce za czasów PRL. Dostrzegają jego wady, ciasnotę, często fatalne wykończenie i uciążliwości związane z mieszkaniem w wielkim zagęszczeniu, co wiąże się z brakiem poczucia bezpieczeństwa oraz niemożnością spokojnego spędzania wolnego czasu, blisko domu, bo przeważnie dookoła są inne bloki. Deweloperzy dostrzegając te potrzeby zaczęli budować osiedla nowego typu, istotnie różniące się od tych znanych sprzed lat. Nowe budynki nie są już wielopiętrowe, zazwyczaj 3-4 piętra to maksimum. Continue reading “Nowe osiedla deweloperskie” »

Praca niemal dla każdego

Są zawody, które wymagają od ludzi bardzo, bardzo specjalistycznej wiedzy, którą nabywają w trakcie wieloletnich, ciężkich i wymagających dużego zaangażowania studiów. A ta wiedza jest ledwie fundamentem do zdobywania dalszego doświadczenia, bo bez tego nie będzie możliwe dobre wykonywanie danego zawodu. I nie ma od tego odwrotu. Doskonałym przykładem takiej profesji jest bez wątpienia lekarz. Musi mieć dogłębną wiedzę ze swojej dziedziny, popartą praktyką, by nie zrobił komuś krzywdy swoją niewiedzą. I tu nie ma żadnych odstępstw. Nie może być lekarza wykształconego tylko trochę. Są tez zawody, gdzie głęboka, specjalistyczna wiedza nie jest absolutnie niezbędna, choć może się przydać. Np. zawód handlowca nie wymaga studiów, bardziej zaangażowania i nabycia pewnych tylko umiejętności. To oczywiście uproszczenie, bo jednak dobrych handlowców można od razu poznać, ale bez wątpienia wiedza specjalistyczna nie jest tu potrzebna. Specyficznym pod tym względem zawodem jest budownictwo. Bo jest w tej branży praca i dla inżynierów i architektów, Continue reading “Praca niemal dla każdego” »

Ważna gałąź gospodarki

Jeśli mielibyśmy wymienić jednaą z najważniejszych branż, to praktycznie w każdym kraju o ustroju kapitalistycznym, byłyby to ta sama działalność. Nie jest to przypadkiem, bo rozwój społeczeństw następuje dość podobnie, różnią się one przede wszystkim stopniem rozwoju – jedni są już bardzo zaawansowani, drudzy dopiero do tego dążą. A te niezmiernie istotna branża dla każdego kraju to niewątpliwie budownictwo. Jest ono kołem napędowym wszystkiego, co dzieje się w kraju. Wielokrotnie w historii było też kołem ratunkowym, które wyciągało ludzi i całe kraje z głębokiego kryzysu. Państwo intensywnie wspiera budownictwo, bo żeby dbać o należyty rozwój i funkcjonowanie społeczeństwa, musi budować infrastrukturę, czyli drogi, autostrady, stadiony, mosty itp. Prywatni deweloperzy budują z kolei domy, bloki i apartament owce, które są potrzebne ludziom do życia i zamieszkania. Budowanie nowych biur pozwala na rozwijanie się firm. Jedna budowa nakręca często budowę kolejnych rzeczy, otwiera nowe tereny pod rozwój i pozwala na docieranie do miejsc, które bez tego, Continue reading “Ważna gałąź gospodarki” »

Domek za miastem

Każdy człowiek ma swoje marzenie. Jednym z takich najbardziej popularnych i najczęściej spotykanych jest posiadanie własnego domku. Najlepiej za miastem, w pięknym otoczeniu, ciche, spokojne, ale z dobrym dojazdem i przyjaznymi sąsiadami. To sytuacja idealna. Nie zawsze realna, ale mimo wszystko, przy spełnieniu pewnych warunków, możliwa do osiągnięcia. Budownictwo i firmy działające w tej branży doskonale znają te marzenia i coraz częściej przedstawiają swoim klientom oferty domów, które są położone właśnie poza miastem. Prócz wielu innych zalet, dzięki temu położeniu, są one niewątpliwie o wiele tańsze od podobnego domu, ale położonego w granicach miasta. Jak grzyby po deszczu postają coraz to nowe osiedla na peryferiach wszystkich większych miast. Deweloperzy oferują tam swoim klientom bardzo szerokie pole do popisu w zakresie wyboru odpowiedniej oferty. W zależności od posiadanych środków i zapotrzebowania można wybierać nie tylko wśród wymarzonych domków, ale także wśród domów o zabudowie bliźniaczej, czy też osiedli o maksymalnie niskiej zabudowie, Continue reading “Domek za miastem” »

Coraz więcej mieszkań

Na rozwój każdego społeczeństwa składa się bardzo wiele elementów. Nie chodzi tu tylko o takie fundamentalne sprawy, jak właściwy ustrój, czy przepisy prawa. Chodzi także o rozwój gospodarczy, bo jest on podstawą do wzrostu dobrobytu społeczeństw, a co za tym idzie, poszczególnych jego członków. Jednym z najbardziej istotnych segmentów gospodarki jest bez wątpienia budownictwo mieszkaniowe. Ta branża jest jedną z większych, a jej znaczenie bierze się przed wszystkim z tego, że zaspokaja jedno z najważniejszych potrzeb ludzi, czyli posiadanie własnego miejsca do mieszkania. Wybór i zakup mieszkania to na całym świecie jedna z najważniejszych decyzji życiowych każdego człowieka. I to nie tylko z powodu ogromnych kosztów. Poza tym, budownictwo, ze względu na swoją charakterystykę, jest znaczącym pracodawcą, dającym zatrudnienie setkom tysięcy ludzi. A dodatkowo kreuje miejsca pracy w firmach świadczących usługi okołobudowlane dla przedsiębiorstw budowlanych. Żeby coś zbudować, trzeba to wyprodukować, trzeba to przywieźć, czasami coś zburzyć, zabezpieczyć otoczenie, Continue reading “Coraz więcej mieszkań” »