Co może właściciel nieruchomości

Co może właściciel nieruchomości

Bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno właściciel nieruchomości może ją sprzedać albo podnająć, ponieważ jest to jego własność, którą może rozporządzać wedle własnego uznania, także czerpiąc przy okazji korzyści finansowe. Właściciel nieruchomości jednak nie może prowadzić w niej działalności niezgodnej z prawem, tak więc prawo wyklucza możliwość zakładania i prowadzenia agencji towarzyskich, nielegalnych rozlewni alkoholu czy uprawy narkotyków, chociaż i takie zastosowania dla mniej uczęszczanych lokalizacji mają miejsce. Właściciel nieruchomości ma obowiązek płacić od takiej nieruchomości podatek na rzecz swojej gminy czy urzędu dzielnicy, ponieważ ma obowiązek ponoszenia kosztów na rzecz gminy. Jako właściciel musi także udostępnić własną nieruchomość do przeprowadzania okresowych przeglądów kominiarskich czy innych, przy czym jeśli ich nie przeprowadzi w trybie zgłoszonym (nie udostępni mieszkania, gdy wspólnota prowadzi przeglądy), to ma obowiązek przeprowadzać takie przeglądy na własny koszt. Jeśli dochodzi o zagrożenia, to musi umożliwić przeprowadzenie akcji ratunkowej. W wielu wspólnotach właściciel nieruchomości, w tym wypadku – mieszkania, musi pytać wspólnotę mieszkaniową o zgodę na niektóre działania, np. na zamieszczenie krat w oknach na zewnątrz budynku czy na balkonie, wówczas decyzję podejmuje wspólnota, reprezentująca interesy wszystkich mieszkańców.