Czujniki przeciwpożarowe w domach

Czujniki przeciwpożarowe w domach

Na ludzi w ich nieruchomościach czyha wiele niebezpieczeństw. Ludzie bardzo obawiają się przede wszystkim pożarów. Pożary mogą być wywoływane przez wiele różnych czynników. Może dojść do świadomego podpalenia, lecz to nie jest najczęstszą przyczyną pożarów. Na ogół dochodzi do nich w wyniku nieostrożności. Ludzie zapominają wyłączyć żelazko czy kuchenkę gazową. Przyczyną pożarów w domach jest też niekiedy wadliwe wykonanie instalacji elektrycznej, złe zamontowanie niektórych urządzeń, na przykład kuchenki gazowej. Czasami dochodzi też do przetarcia się przewodu łączącego dane urządzenie z prądem i chodzi do zwarcia, a w konsekwencji do pożaru. Aby chronić się przed takimi zagrożeniami, ludzie instalują w swoich domach czujniki przeciwpożarowe. Takie czujniki montowane są na sufitach, a ich zadaniem jest wyczuwanie dymu, gdyż jak wiadomo nie ma dymu bez ognia. Jeśli pojawi się pożar, a konkretnie dym, to wówczas czujnik uruchamia się i uwalnia zapasy wody, jakie zgromadzone są w suficie na taki wypadek. Czujnik ma jednak przede wszystkim znaczenie alarmowe, gdyż informuje domowników o zaistniałym problemie. Czujniki same nie są w stanie ugasić pożaru, lecz na przykład mogą działać na zasadzie powiadamiania najbliższej jednostki straży pożarnej. W takich wypadkach straż przyjeżdża do pożaru i go gasi.