Leśne grunty oraz zwierzęta

Leśne grunty oraz zwierzęta

Wśród różnych rodzajów nieruchomości, można wyróżnić nieruchomości leśne. Nieruchomości leśne to takie tereny, na których można posadzić las. Są to grunty, na których nie wolno prowadzić żadnej zabudowy mieszkalnej, gdyż nie mają takie przeznaczenia. To można zmienić poprzez przekształcenie terenu, jednak trwa to niekiedy bardzo długo. Nieruchomości leśne to lasy i krzewy na nich rosnące. Takie lasy mogą mieć różne przeznaczenie. Można dokonywać wycinki drzew i wykorzystywać pozostałe drewno do określonych celów, na przykład do ogrzewania mieszkania. Można też to drewno sprzedawać innym osobom. Z nieruchomościami leśnymi wiąże się też inny problem. Jeśli posadzi się las samemu, to wówczas nie ma w nim zwierząt wielu, gdyż nie miały się kiedy tam osiedlić. Jeśli jednak nabywa się taką nieruchomość terenową od innej osoby, to wówczas bardzo prawdopodobne, że zasiedlają ją zwierzęta, dziko tam żyjące. Jest to pewien kłopot dla właściciela takiej nieruchomości, gdyż coś z tymi zwierzętami należy zrobić. Panują okresy ochronne, więc nie można strzelać do pewnych gatunków zwierząt bez uzyskania pozwoleń na odstrzał. Jeśli zwierzęta są łagodne, to w porządku, a jak są szkol diw i agresywne, to wówczas są problemy, z którymi należy sobie radzić. Można taką nieruchomość oddać w dzierżawę nadleśnictwom.