Nieruchomości jako majątek trwały

Nieruchomości jako majątek trwały

Zarówno u osób fizycznych, jak i prawnych, mamy do czynienia z majątkiem trwałym i nietrwałym, zwanym także ruchomym. Do majątku ruchomego zalicza się zarówno samochody, maszyny i linie produkcyjne, prawa majątkowe czy patenty. Majątek nieruchomy, zwany także trwałym, to budynki – wszelkiego rodzaju nieruchomości, zarówno mieszkalne, jak i budynki, w których znajduje się fabryka. Nieruchomości stanowią często także zabezpieczenie wszelkiego rodzaju kredytów, ponieważ o ile majątek ruchomy zawsze można upłynnić, sprzedać czy komuś podnająć, o tyle w przypadku nieruchomości nie ma niebezpieczeństwa, że zmieni ona właściciela, gdy będzie stanowiła zastaw pod kredyt. Każda bowiem zmiana w księdze wieczystej wymaga zgody osób czy instytucji, które są tam wpisane. Dlatego jeśli nieruchomość stanowi zabezpieczenie kredytu, wówczas w księdze wieczystej dokonuje się wpisu, że nieruchomość stanowi zabezpieczenie kredytu i każdorazowa zmiana wymaga zgody banku, także sprzedaż nieruchomości będzie mogła się odbyć jedynie wtedy, gdy wyrazi na to zgodę bank, wpisany do księgi wieczystej nieruchomości. Każda nieruchomość ma obecnie własną księgę wieczystą, co pomaga w prowadzeniu rejestru wszystkich nieruchomości, ale także stanowi doskonały spis wszystkich osób i firm, które powinny każdego roku odprowadzać podatek od nieruchomości, który wspomaga finanse każdej gminy.