Przed budową domu

Przed budową domu

Każdy, kto kiedykolwiek budował dom wie jak wiele formalności trzeba spełnić by można było zacząć budowę. Niestety nasze prawo nie jest w tej kwestii zbyt przyjazne obywatelowi i niestety, żeby zacząć budowę trzeba dostarczyć do odpowiednich urzędów stos dokumentów potwierdzających nasze dobre intencje oraz zgodność z prawem. Pierwszym krokiem w celu uzyskania pozwolenia na budowę jest dostarczenie do urzędu nadzoru budowlanego planu całego budynku. Chodzi o to, że przepisy wymagają by poszczególne elementy były usytuowane w tym a nie innym miejscu ze względu na bezpieczeństwo oraz ewakuację z sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Po zaakceptowaniu projektu należy powiadomić wszystkich sąsiadów, którzy mieszkają w okolicy o tym, że zamierzamy rozpocząć budowę. Jeżeli oni się zgodzą na rozpoczęcie budowy i nie będą mieli nic przeciwko pracom budowlanym trwającym w pobliżu ich domów to znak dla urzędu, że budowa może się rozpocząć. Oczywiście podczas całego procesu budowy należy mieć na uwadze, że specjalnie wydelegowany urzędnik z inspekcji kontroli budowlanej ma prawo zająć się sprawdzeniem tego czy wszystkie dzieje się zgodnie z prawem oraz przepisami BHP. Jeżeli stwierdzi nieprawidłowości to istnieje możliwość cofnięcia pozwolenia na budowę. Częściej jednak najpierw są stosowane kary porządkowe w postaci stosownych grzywien. Są one zazwyczaj bardzo wysokie. Warto, więc zastosować się do obowiązujących przepisów, ponieważ w innym wypadku może nas czekać niemiła sytuacja związana z karą pieniężną lub oskarżeniem o samowolę budowlaną.