Budując dom – zabezpieczmy go przed wilgocią

Budując dom – zabezpieczmy go przed wilgocią

Już na samym początku budowy domu, czy to jest dom jednorodzinny, czy budynek przewidziany na większą ilość rodzin, należy bardzo starannie opracować strategię, jaka zostanie zastosowana w celu zabezpieczenia naszego budynku przed wilgocią z gruntu, gdzie planujemy nasza inwestycję. Decydującym czynnikiem o podjęciu danego rodzaju zabezpieczenia przed wilgocią jest rodzaj podłoża, gdzie rozpoczynamy inwestycje, poziom wód gruntowych na tym terenie i tego rodzaju inne czynniki. Każdy gotowy już projekt domu jest w praktyce poddawany szczegółowej adaptacji do konkretnych warunków, jakie panują na danym terenie. Od tego zależy właśnie rodzaj izolacji, jaka zostanie w konkretnym przypadku zastosowana oraz sposób wykonania zabezpieczenia przed wilgocią zarówno podłoża budynku, jak i ścian fundamentów. Jeśli mamy do czynienia z podłożem o dobrej przepuszczalności typu podłoże piaskowe, a dodatkowo poziom wód gruntowych w danym miejscu jest powyżej poziomu podstawy naszego budynku, należy na czas, kiedy będziemy wykonywali prace przy fundamentach, obniżyć poziom wód gruntowych w tym miejscu. Następnie można kontynuować prace budowlane, co się zaś tyczy konstrukcji części budynku, umiejscowionej pod ziemia, powinna ona być wykonana w technologii tak zwanej wanny, czyli powinna być niezwykle szczelna, odporna nawet na swobodnie pływającą w tym miejscu wodę. Tak więc w każdym przypadku rozpoczęcia budowy, na samym początku należy zlecić szczegółowe badanie w tym miejscu gruntu.