Cement na budowę – wyłącznie wysokiej jakości

Cement na budowę – wyłącznie wysokiej jakości

Jeszcze przed rozpoczęciem budowy domu należy przy robieniu kosztorysu zaplanować, ile i jakich materiałów będzie użytych do budowy domu, jakiej wartości czy rodzaju. Jednym z istotnych czynników będzie to, jakiej jakości cement będziemy stosować przy budowie – jest to niezwykle istotny element całego przedsięwzięcia, gdyż w przypadku użycia cementu o nienależytych parametrach i niskiej jakości będziemy narażeni na straty i problemy związane z częstymi remontami, nie mówiąc już o obniżeniu walorów estetycznych danej budowli. Cement nie posiadający odpowiednich certyfikatów jakości, dodany jako komponent nawet w ilości odpowiadającej normom, nie spełni pokładanych oczekiwań i może stanowić o znacznym obniżeniu parametrów technicznych całej konstrukcji budowlanej. Tak więc należy zwracać szczególną uwagę przy zakupie cementu, czy posiada on odpowiednie oznakowanie. Najlepiej kupować cement, który jest oznaczony symbolami CE – oznacza to wtedy, że cement jest dopuszczony do użytku na terenie Unii Europejskiej lub też o symbolu B – co oznacza, że jest dopuszczony do stosowania na terenie naszego kraju. Jeśli zdarzy się, że kupujemy cement nieworkowany, też powinien on posiadać odpowiednią dokumentację, której powinniśmy zażądać – przy zakupie – od hurtownika. Firmy prowadzące bowiem dystrybucję cementu w naszym kraju maja prawny obowiązek posiadać stosowną dokumentację do każdej partii cementu, którym obracają na rynku.