Jak głęboko osadzić fundamenty budynku

Jak głęboko osadzić fundamenty budynku

Jeszcze przed rozpoczęciem prac związanych z realizacją budowy domu, należy przygotować się do ustalenia, na jakiej głębokości ma być budynek usadowiony, a więc na jaką głębokość należy posadowić całą konstrukcję. Ta kwestia jest zależna od wielu czynników, należy więc jeszcze przed adaptacją projektu budowlanego zlecić konkretne badania, w celu ustalenia głębokości fundamentów konstrukcji danej budowli. Zamawiamy więc sporządzenie dokumentacji geotechnicznej, czyli analizy wodno – gruntowej danego miejsca, gdzie zamierzamy stawiać konstrukcję budowlaną. Jest to niezwykle istotna kwestia, gdyż od właściwej głębokości posadowienia fundamentów budynku zależy dalsze jego funkcjonowanie. Jeśli bowiem okazałoby się, że fundamenty zostały wykonane na zbyt małej głębokości, zagrozi to stabilności całej konstrukcji, a więc również bezpieczeństwu jego przyszłych użytkowników. Jeśli z kolei bez racjonalnego uzasadnienia fundamenty będą osadzone zbyt głęboko, znacznie podwyższy to koszt całej inwestycji, gdyż same prace związane z wykonaniem solidnych fundamentów są relatywnie drogie. Sama głębokość, na jakiej posadowiony zostanie budynek, zależy nie tylko od jakości gruntów znajdujących się bezpośrednio w danym miejscu. Mają tu znaczenie również inne, różnorakie czynniki, do najważniejszych należą: poziom wód gruntowych w danym miejscu, strefa przemarzania gruntów w okolicy, na jakim poziomie występują tak zwane grunty nośne. Wiele zależy również od już indywidualnych cech danej konstrukcji, a więc jaka będzie jego wysokość, czy będzie podpiwniczony, jak posadowione są sąsiednie budynki i w jakiej odległości od danego obiektu budowlanego.