Praca niemal dla każdego

Praca niemal dla każdego

Są zawody, które wymagają od ludzi bardzo, bardzo specjalistycznej wiedzy, którą nabywają w trakcie wieloletnich, ciężkich i wymagających dużego zaangażowania studiów. A ta wiedza jest ledwie fundamentem do zdobywania dalszego doświadczenia, bo bez tego nie będzie możliwe dobre wykonywanie danego zawodu. I nie ma od tego odwrotu. Doskonałym przykładem takiej profesji jest bez wątpienia lekarz. Musi mieć dogłębną wiedzę ze swojej dziedziny, popartą praktyką, by nie zrobił komuś krzywdy swoją niewiedzą. I tu nie ma żadnych odstępstw. Nie może być lekarza wykształconego tylko trochę. Są tez zawody, gdzie głęboka, specjalistyczna wiedza nie jest absolutnie niezbędna, choć może się przydać. Np. zawód handlowca nie wymaga studiów, bardziej zaangażowania i nabycia pewnych tylko umiejętności. To oczywiście uproszczenie, bo jednak dobrych handlowców można od razu poznać, ale bez wątpienia wiedza specjalistyczna nie jest tu potrzebna. Specyficznym pod tym względem zawodem jest budownictwo. Bo jest w tej branży praca i dla inżynierów i architektów, którzy muszą dysponować doskonałym wykształceniem i wiedzą, aby budować obiekty, które nie będą zagrożeniem dla ludzi i przetrwają dziesiątki, jeśli nie setki lat. Ale jest tam też praca dla ludzi, którzy nie posiadają praktycznie żadnego wykształcenia. Mają tylko zdolności manualne, mniejszą lub większą chęć nauki i którzy poprzez praktykę i podpatrywanie nauczyli się np. murarstwa, kładzenia płyt gipsowo-kartonowych, czy tynkowania budynków.