Wahania cen materiałów

Wahania cen materiałów

Ogólna koniunktura na świecie w obecnym globalnym świecie ma wpływ na gospodarkę każdego kraju, który ma otwarte granice na wymianę handlową z innymi państwami. Działa to na zasadzie naczyń połączonych – jeśli gdzieś zaczyna się kryzys, odczuwają to często państwa na drugim krańcu świata. Bo firmy, które eksportowały do danego kraju muszą ograniczać produkcję, oszczędzać, często nawet zwalniać pracowników. To wszystko niekorzystnie wpływa na całą gospodarkę. Branże takie jak budownictwo czy motoryzacja są przykładami działalności bardzo wrażliwych na takie fluktuacje. Każde wahanie cen materiałów, które nie zawsze produkowane są w danym kraju powoduje, że sytuacja staje się mnie przewidywalna i firmy budowlane muszą zastanawiać się, czy ma to charakter przejściowy i nie będzie miało wpływu na firmę, czy raczej trwały i wtedy trzeba to uwzględnić w działaniu firmy. Ma to bezpośredni wpływ na ceny oferowanych budynków, liczbę ludzi jaką można zatrudnić i to co firma będzie robić z nadwyżkami finansowymi. Przewidując kryzys, pieniądze będą raczej trzymane na lokatach, by nie ryzykować utopienia ich w inwestycjach, które mogą się nie zwrócić, jeśli przyszłość jest niejasna, a szansa, na taką sytuację jest większa od standardowej. Wygrywają w takiej sytuacji firmy, które będą potrafiły najlepiej „przeczytać” sytuację i dostosować się najlepiej do zaistniałej sytuacji.