Znaczenie pogody dla branży budowlanej

Znaczenie pogody dla branży budowlanej

Na działalność w każdej branży i na to, jakie dana firma osiąga wyniki, mają wpływ najrozmaitsze czynniki. Można je z grubsza podzielić na te, na które firma ma wpływ, oraz na te, które wpływają na firmę, ale w żaden sposób przedsiębiorstwo nie jest w stanie kontrolować tychże czynników. Do tych pierwszych należy z pewnością to, ilu ludzi zatrudnić, jak się rozwijać, co i kiedy wytwarzać, jakiś środków używać, gdzie i jakich klientów zdobywać. Do drugich należą takie rzeczy, jak ogólna koniunktura w gospodarce światowej, mająca zawsze, wcześniej, czy później, odbicie w wynikach firmy, rozwój konkurencji i warunki obiektywne, takie jak pogoda. Szczególnie ten ostatni czynnik ma w niektórych branżach istotne znaczenie i może sprawić, że rok będzie udany, bądź nie. Do takich branż należy budownictwo. Jego wyniki są skorelowane z pogodą. Już nawet nie mówiąc o ekstremalnych, wyjątkowych wydarzeniach, typu trzęsienie ziemi, ogromna wichura, czy powódź . Te mniej groźne czynniki, takie jak długa ostra zima, nagle, niespodziewane nadejście mrozów mogą w istotny sposób wpłynąć na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Gdy mróz chwyta już w październiku, duże prace na zewnątrz stają się niemożliwe, bo zamarzająca ziemia i trudności z podstawowymi materiałami, które nie są odporne na zimno(jak np. beton bez kosztownych dodatków) wymuszają przerwanie prac i tym samym opóźnienie robót.