Jaka warstwa śniegu zagrozi konstrukcji dachu

Jaka warstwa śniegu zagrozi konstrukcji dachu

Już na etapie budowy domu, a w szczególności projektując dach budynku, należy uwzględnić fakt, że w naszej szerokości geograficznej zdarzają się śnieżne zimy, a więc nasz dach powinien mieć pewną wytrzymałość w związku z zalegającym w przyszłości na nim śniegiem. Oczywiście w tej kwestii należy wziąć pod uwagę szereg czynników, takich chociażby jak stopień nachylenia dachu czy też położenie danego budynku w strefie częstych opadów śniegu, jak też najbliższe okolice budynku, sąsiedztwo innych budowli. Niebagatelna jest też sama powierzchnia danego dachu, wiadomo, im jest ona większa, tym samo obciążenie będzie dużo większe. Obliczeniem już dokładnych parametrów wytrzymałości danego rodzaju dachu na śnieg zajmują się szczegółowo specjaliści, posiadający bardzo szerokie uprawnienia w tym zakresie. Konkretna grubość pokrywy śnieżnej, jaka będzie dopuszczalna na danej powierzchni dachowej, też nie może być określona dokładnie co do centymetra, wiadomo jest bowiem, że inną wagę, a dokładniej mówiąc ciężar właściwy posiada świeżo padający śnieg, dużo większą natomiast wartość wagową ma śnieg już jakiś czas zalegający na dachu i bliski topnienia. Są też konstrukcje dachowe, które już ze swojego założenia nie wymagają odśnieżania – są bardzo mocne, zdolne praktycznie do utrzymania każdej przewidzianej w naszych warunkach geograficznych każdej grubości pokrywy śnieżnej. Na pewno dachy płaskie są bardziej narażone na obciążenia spowodowane opadami śnieżnymi i warto zawczasu usuwać z nich gromadzący się śnieg.