Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

Każdy właściciel nieruchomości, zarówno jeśli jest to mieszkanie w bloku czy dom, ale także gdy mowa o gruntach z wyjątkiem gruntów rolnych i leśnych, jest zobowiązany do odprowadzania podatku do nieruchomości na rzecz gminy. Podatek taki wprowadzono na mocy Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w 1991 roku. Podatek od nieruchomości uiszcza się w cyklach rocznych, przy czym ustawa określa maksymalne stawki podatków od różnego rodzaju działalności i wykorzystania (inne są stawki dla mieszkań, inne dla garaży podziemnych, jeszcze inne obowiązują przy wykorzystywaniu powierzchni pod określoną działalność). Od konieczności ponoszenia opłaty z tytułu podatku od nieruchomości wykluczone są użytki rolne, tereny zalesione, tereny przeznaczone pod drogi i pasy zieleni, grunty stanowiące zbiorniki wodne inne niż jeziora czy zbiorniki retencyjne i elektrownie wodne. Podatek od nieruchomości uiszczają zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, przy czym należy tutaj uwzględnić także przypadki, w których osoba fizyczna czy prawna nie ma prawa własności, a jest jedynie użytkownikiem wieczystym danej nieruchomości. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do uiszczenia podatku od nieruchomości także wtedy, gdy zostanie jej właścicielem w czasie trwania roku podatkowego. Dodatkowo wprowadzone są zwolnienia od podatku, zarówno przedmiotowe, jak i podmiotowe, przy czym każda gmina może wprowadzić swoje zwolnienia niezależnie od ustawy.